Házirend

 •    A Jégpálya területe csak rendeltetésének megfelelően használható.

     A Jégpálya használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen házirendben
     foglalt szabályokat.

     A Jégpálya területére érkezőknek a biztonságos működés érdekében, a létesítményben dolgozók kéréseit, utasításait és
     figyelmeztetéseit maradéktalanul teljesíteniük kell.

 • 1. A létesítmény egész területén a dohányzás tilos, kivételt képeznek a szabad téren kijelölt dohányzóhelyek.

 • 2. Az iskolaidő (testnevelés óra) keretében érkező diákok csak kísérővel léphetnek be a csarnokba, illetve tartózkodhatnak a létesítmény területén.

 • 3. A sportolók az öltözőt az edzést megelőzően fél órával, a mérkőzést megelőzően egy órával korábban foglalhatják el.

 • 4. Az iskolák osztályai csak az előzetesen kijelölt jégidő alatt tartózkodhatnak a létesítményben.

 • 5. A diákok iskolaidőben a jégpályán csak az oktatók felügyelete mellett és az előre kijelölt térfélen tartózkodhatnak egymás zavarása nélkül.

 • 6. Iskolaidőben jégre eszközöket csak a kísérő engedélyével, és felügyeletével vihetnek fel a tanulók (korong, labda, jégkorong ütő), ezen eszközök használatából eredő balesetért a kísérőt terheli a felelősség.

 • 7. Felszólításra mindenkinek el kell hagyni a jég felületét.

 • 8. Amikor a jégkészítő gép dolgozik, a jégmesteren, illetve a beosztott dolgozókon kívül senki nem tartózkodhat a jégen.

 • 9. Az épületben, és az öltözőkben hagyott vagyontárgyakért, és személyes holmikért felelősséget nem vállalunk.

 • 10. A közönségkorcsolya ideje alatt a jégpályát mindenki a saját felelősségére használhatja.

 • 11. A jégpályát kizárólag Kaposvár Jégcsarnok Kft. által hivatalosan kibocsájtott belépővel, bérlettel és egyéb engedéllyel lehet igénybe venni.

 • 12. Az általános nyitvatartást üzemeltető megváltoztathatja, az esetleges változások az előtérben elhelyezett hírdetőtáblán, illetve Kaposvár Jégcsarnok Kft. honlapján, www.kaposvarijegcsarnok.hu weboldalon kerülnek közlésre.
 • 13. A közönségkorcsolya ideje alatt balesetet okozó eszközöket (labda, korong, stb.) és egyéb akadályokat jelentő tárgyakat, eszközöket a jégre felvinni szigorúan tilos! A jégpálya berendezésekizárolag rendeltetésének megfelelően használható.

 • 14. A jégpályán a folyamatos korcsolyázást, haladást akadályozni, a korcsolyázókat zavarni, illetve bármilyen balesetveszélynek kitenni tilos.
 • 15. A Jégcsarnok egész területén a rend fenntartására az üzemeltető közvetlen munkatársai jogosultak. /jégmester, kölcsönző, esetenként rendező/ A jégpályán másokat zavaró, rendbontó, magatartásával balesetveszélyt okozó személyt felszólíthat a létesítmény elhagyására még akkor is, ha érvényes belépővel rendelkezik. Ilyen esetben a belépő árát nem áll módunkban megtéríteni.
 • 16. Valamennyi vendég, sportoló, vezető és kísérő köteles betartani a Jégcsarnok Házirendjét, és Tűzvédelmi előírásait.

 • 17. A házirendben foglalt szabályok megsértése a Jégcsarnok területéről való kitiltást vonhatja maga után.
 • 18. A tűzvédelmi vészkijáratokat csak tűz estén szabad kinyitni! A felesleges nyitásból eredő károkat az okozó köteles megtéríteni.

 • 19. A belépőjegy és a bérlet megvásárlásával a Jégcsarnok látogatói elfogadják, hogy a nyitvatartási idő alatt, valamint a Jégcsarnok rendezvényein kép-, és hangfelvételek készülhetnek, melyeken, mint látogatók feltűnhetnek. A felvételeken szereplő látogatóink semmilyen követeléssel nem léphetnek fel a rendezőkkel, a felvétel készítőivelvagy annak jogos felhasználóival szemben.
 • 20. A Házirendet a Jégcsarnok saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg törvényi szabályozások változása miatt kiegészítheti.
 • 21. A Kaposvár Jégcsarnok Kft. Házirendje mindenkire nézve kötelező érvényű.


Kaposvár, 2015. március 10.

Kaposvár Jégcsarnok Kft.

Kapcsolódó tartalmak: